Tillagningsanvisning för Kamben, Fryst:

Enligt butikens rutiner.