Tillagningsanvisning för Kamben, Sweet Honey BBQ:

Enligt butikens rutiner.