Tillagningsanvisning för Kamben, Naturell:

Enligt butikens rutiner.