Tillagningsanvisning för Kamben, Nordic Spice, storvac:

Enligt butikens rutiner.