Tillagningsanvisning för Kamben, Original:

Enligt butikens rutiner.