Tillagningsanvisning för Spareribs, Naturell 23-kod:

Enligt butikens rutiner.