Tillagningsanvisning för Spareribs, Nordic Spice, storvac:

Enligt butikens rutiner.