Tillagningsanvisning för Spareribs, Original:

Enligt butikens rutiner.