Tillagningsanvisning för Sprareribs Nordic Spice, Import:

Enligt butikens rutiner.